česky | Deutsch | English
zámek Děčín > Aktuality > 2012 > Jak se rodí nová zámecká expozice
 

Jak se rodí nová zámecká expozice


(16. 11. 2012)
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce jižního křídla děčínského zámku. V jeho západní polovině je plánováno rozšíření stávající expozice. Správa zámku se proto dlouhodobě věnuje průzkumu historických pramenů a dohledávání původních kusů vybavení. Na současný stav příprav nové expozice v jižním křídle jsme se zeptali kurátora děčínského zámku Františka Šumana.


Kolik předmětů se zatím podařilo vypátrat?
V současné době se nám díky spolupráci s Národním památkovým ústavem, Národní galerií v Praze a dalšími organizacemi podařilo identifikovat zhruba šest stovek původních thunovských předmětů.

Všechny pochází přímo z děčínského zámku?
Nejenom. Pochází i z dalších thunovských sídel, jako byl jejich pražský dům na Malé Straně, zámek Peruc či moravský zámek Kvasice. To ale neznamená, že by s Děčínem neměly nic společného. Je třeba si uvědomit, že nábytek, stejně jako další vybavení, se mezi jednotlivými sídly velice často stěhoval. To, co bylo v jednu chvíli v Děčíně, mohlo být po několika letech v Praze či v Peruci a naopak. Další předměty sem navíc téměř jistě putovaly po definitivním prodeji děčínského zámku.

Jaké konkrétní předměty se vlastně podařilo dohledat?
Zdaleka nejvíc je dochováno obrazů. Především rodinných portrétů, ale i žánrových obrazů – bitevní výjevy, maríny, zátiší, krajiny. V početné míře jsou dochovány i různé grafiky a možná překvapivě také knihy. V držení Národního muzea jsou přes 4 tisíce svazků, které si Thunové ponechali po prodeji proslulé zámecké knihovny. Tyto předměty byly tehdejšími státními orgány považovány za cenné, proto byly relativně spořádaně odvezeny.

Čeho se naopak nedostává?
Všeho ostatního. Po konfiskaci jílovského zámku, kam se Thunové jak známo odstěhovali, byl například historický nábytek považován za přítěž, proto byl z drtivé většiny zničen či rozebrán. Z jistě obrovitého množství mobiliáře, který ještě před sto lety zaplňoval početné zámecké komnaty, jsme do dnešních dnů objevili pouhých devět kusů. Zcela ztracené jsou také předměty denní potřeby jako příbory, porcelán, nádobí, kuřácké náčiní, psací potřeby, svícny, lampy, kazety, hygienické potřeby, ale také třeba koberce. Zkrátka vše, co bychom dnes velmi potřebovali ke zprostředkování atmosféry šlechtického sídla.

Říká se, že řada věcí z děčínského či jílovského zámku je dodnes mezi lidmi...
To je docela možné. Dokonce nám několik takových věcí už bylo nabídnuto, ale zatím se zámecký původ nikdy nepotvrdil. Samozřejmě, pokud někdo takový předmět vlastní a chtěl by nám ho nabídnout, budeme velmi rádi.

Jak chybějící předměty v nové expozici nahradíte?
Zkusíme si je vypůjčit. Naštěstí se nám v letošním roce podařilo uspět s projektem Zámecké interiéry v Čechách a v Sasku. Jako první akce tohoto nového projektu proběhla na zámku třídenní konference. Šlo o jedno z vůbec prvních setkání českých a německých odborníků na téma interiérů a všemi účastníky bylo hodnoceno vysoce kladně. Kromě historického bádání má ovšem projekt i praktický výstup a tím je právě restaurování historických předmětů do zámecké expozice.

Zrodu budoucí expozice bude 24. listopadu věnována také tématická prohlídka. Co při ní návštěvníci uvidí?
Zkusíme jim představit, jak se taková expozice rodí. Budeme si povídat o tom, jak vypadaly a jak se měnily zámecké interiéry, k jakému účelu sloužily které místnosti a z jakých pramenů můžeme takové informace čerpat. Samozřejmě ukážeme také další zrestaurované obrazy. V prvé řadě ty, které byly v letošním roce obnoveny z výnosu veřejné sbírky, která probíhala v letech 2010–2012. Poprvé například bude k vidění nově získaný portrét císaře Ferdinanda III., který byl protějškem slavného portrétu infantky Marie Anny z Velázquezovy dílny.[MV]
 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zámek DěčínDoporučené ubytování v Českém Švýcarsku

Objevuj památky