česky | Deutsch | English
zámek Děčín > Aktuality > 2011 > Oprava jižních zahrad zahájena
 

Oprava jižních zahrad zahájena

(4. 2. 2011)
V nedávných dnech byly zahájeny stavební práce na jižních terasách děčínského zámku. Na jaké změny se obyvatelé města mohou těšit?

V rámci projektu „Revitalizace zámeckých zahrad a parku na Mariánské louce“ dojde především k rekultivaci rozsáhlého prostoru jižních teras, který se táhne od bývalé zámecké sýpky (dnes kolej ČVUT) až po řetězovou lávku. Tento prostor býval zejména v 19. století chloubou zámku. V celkem 18 vytápěných sklenících se zde pěstovaly rozsáhlé a ve své době velmi obdivované sbírky orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Právě na jižních terasách rozkvetla roku 1852 poprvé na kontinentální Evropě viktorie královská, obrovský tropický leknín.
Sláva jižních zahrad pohasla až s prodejem celého zámeckého areálu armádě. Již českoslovenští vojáci nechali všechny skleníky odstranit a na nejnižší terase, před barokním Čajovým pavilonem z roku 1737, zbudovali rozlehlé nástupiště. Následující posádky se k tomuto prostoru chovaly ještě hůře, takže kdysi honosné zahrady se proměnily na garáže, dílny, sklady, vznikly zde velké nádrže na pohonné hmoty a krátkou dobu zde fungoval dokonce i vepřín. Také všechny stavby v tomto prostoru byly hrubě degradovány. Čajový pavilon sloužil jako opravárenská dílna, klasicistní Zahradnický domek jako porodnice a někdejší zámecká sýpka jako nemocnice pro sovětské vojáky.
Po odchodu sovětské armády byla větší část terasních zdí ve velmi špatném stavu a dvě se dokonce zřítily. Proto začala jejich postupná rekonstrukce. V rámci právě zahájeného projektu „Revitalizace...“ bude oprava jednotlivých zdí zrevidována a dokončena. Hlavní těžiště projektu ovšem spočívá především v odstranění všech vrstev betonu a asfaltu, kterými vojáci zpevnili zejména nejnižší terasu. Dále dojde k odstranění náletových dřevin a celkové úpravě zeleně, vybudování cest, které jižní zahrady propojí jak se zámeckým parkem na Mariánské louce, tak se severními cestami, Dlouhou jízdou a Zámeckým náměstím.
Úpravy se původně měly týkat také Mariánské louky, severního parku, a obou nádvoří. Vzhledem k tomu, že zhruba 40 % finančních prostředků z projektu „Revitalizace...“ bylo v roce 2010 přesunuto ve prospěch výstavby nové knihovny, nebude možné tyto plány uskutečnit. Kromě rekonstrukce jižních zahrad tak dojde ještě k úpravám prvního zámeckého nádvoří a odstranění posledního zbylého brouzdaliště na Mariánské louce. Zbylé zásahy, včetně oprav Čajového pavilonu a Zahradnického domku byly prozatím odloženy a budou uskutečněny podle finančních možností. Přes všechny tyto redukce by zpřístupnění jižních zahrad mělo být opravdovou událostí. „Většina obyvatel města ani netuší o jak atraktivní prostory se jedná,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková. „Jsme si jisti, že zpřístupnění této části zámeckého areálu bude mít výrazný vliv na zvýšení potenciálu města pro cestovní ruch.“ Děčín by tak měl získat nejen nádherné místo klidu a relaxace pro obyvatele města, ale zároveň také lákadlo, které bude do města zvát další a další návštěvníky.

Více o jižních terasách (videoreportáž) >>

 

[FŠ, MV]

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zámek DěčínDoporučené ubytování v Českém Švýcarsku