česky | Deutsch | English
zámek Děčín > Rok s Fryderykem Chopinem
 V letošním roce si hudební svět připomněl kulaté výročí 200 let od narození skladatele Fryderyka Chopina. Jak se k těmto oslavám připojí děčínský zámek?

Děčín patří mezi několik málo míst v České republice, kde Chopin zanechal svou výraznou stopu. Vděčíme za to jeho přátelskému vztahu s rodinou Thunů, který se začal odvíjet od roku 1834. První setkání proběhlo v Paříži, kde tehdy již známý klavírista a skladatel dával hodiny klavíru zřejmě všem dětem hraběte Franze Antona, které byly prakticky jeho vrstevníky. I po jejich odjezdu do Čech s nimi Chopin udržoval kontakt a zásoboval je klavírní literaturou. Léto roku 1835 trávil mladý skladatel se svými rodiči v Karlových Varech, kam za ním Thunové přijeli. Během lázeňského pobytu pozvali Chopina na návštěvu do Děčína. Nesmírně se na něj těšila především nejmladší dcera Franze Antona, dvacetiletá komtesa Juža.
Na děčínský zámek dorazila rodina Chopinových 13. září 1835 večer. Následujícího dne po obědě skladatelovi rodiče pokračovali v cestě do Polska. Se svým synem se potom již nikdy nesetkali. Příštích pět dní okouzloval Chopin své hostitele virtuózní hrou a bezbřehou hudební fantazií. Navíc dovedl být také velmi zábavným společníkem. K všeobecnému veselí prý velmi trefně parodoval například Angličana mluvícího lámanou francouzštinou.
Již druhý den pobytu u Thunů zapsal Chopin do památníku komtes Anny a Juži celkem 141 taktů valčíku As-dur, na kterém právě pracoval. Skladba nese dedikaci: „slečně komtese J. Thunové“, pod kterou byla také později v přepracované verzi poprvé vydána tiskem. Dodnes se vedou spory zda a jaká část skladby vznikla v Děčíně. Je pravděpodobné, že na ní skladatel pracoval již v Karlových Varech. Chopin ovšem často zařazoval úryvky nových skladeb do svých improvizací a až podle reakce publika na nich dále pracoval. Není proto vyloučené, že právě děčínský pobyt a kladné přijetí rozpracované skladby měly podstatný vliv na její podobu a dokončení.
Letos tedy oslavíme nejen dvě století od skladatelova narození, ale také 175 let od jeho návštěvy v Děčíně a vzniku Děčínského valčíku. Správa zámku proto pod názvem „Rok s Fryderykem Chopinem“ připravila řadu kulturních akcí, které obě výročí připomenou. [FŠ]
 

Připravované akce

Koncerty s předními interprety, přednášky, speciální prohlídky
 
Vstupenky zakoupíte v pokladně zámku na prvním nádvoří, rezervovat si je můžete na tel. č. 412 518 905 nebo zde elektornicky. K dispozici jsou rovněž v rámci sítě Vstupenka Děčín.

27. 4., 18:00 Rohový sál – Chopin známý i neznámý – přednáška muzikologa PhDr. Víta Roubíčka
12. 5., 19:00 Modrý sál – Petra Matějová – kladívkový klavír
18. 8., 19:00 děkanský kostel Povýšení sv. Kříže – Pavel Kohout – varhany
2. 9., 19:00 děkanský kostel Povýšení sv. Kříže – Jakub Janšta – varhany
15. 9., 19:00 Rohový sál – Ivo Kahánek – klavír

>> program
 

Partneři Roku s Fryderykem Chopinem:

Petrof, s. r. o. | Valdemar Grešík – Natura, s. r. o. | Bohemia Cargo, s. r. o. | Český rozhlas 3 – Vltava

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zámek DěčínDoporučené ubytování v Českém Švýcarsku