česky | Deutsch | English
zámek Děčín > Aktuality > 2009 > Růžová zahrada v ohrožení
 

Růžová zahrada v ohrožení

(2. 11. 2009)
Během drobné opravy Růžové zahrady byla bohužel odhalena závažná statická porucha, která by mohla ohrozit stabilitu jedné z nejcennější částí zámeckého areálu.

Růžová zahrada vznikla v rámci rozsáhlé barokní přestavby děčínského zámku v poslední třetině 17. století. Období největší slávy zažila po roce 1883, kdy zde zahradník František Josst ml. podle přání tehdejšího majitele zámku Fridricha Thuna nechal osadit stovky druhů růží. Po prodeji zámku armádě si sice Thunové dvě třetiny výsadby vzali s sebou, vojáci nicméně zpočátku zahradu udržovali v poměrně dobrém stavu.
Po druhé světové válce ovšem veškerá péče skončila a již počátkem 60. let připomínal prostor spíše džungli. Na přelomu 50. a 60. let proto došlo k rekonstrukci, která byla s největší pravděpodobností posledním zásahem na dalších padesát let. Po odchodu sovětské armády se veškerá pozornost upřela k hlavní zámecké budově a v Růžové zahradě došlo jen k některým menším zásahům, například doplnění chybějících kuželek kamenné balustrády.
V tomto kontextu proto není překvapivé, že stavební stav zahrady zdaleka není ideální. Před dvěma lety například nastala havarijní situace na jedné z dělostřeleckých bašt na severní straně. V letošním roce zase musela správa zámku přistoupit k opravě uvolněného kamenného zábradlí nad schodištěm ke glorietu. Po jeho rozebrání vyšlo najevo, že okamžitý zásah vyžaduje také navazující nároží. Dva pilířky, které nesou jeho váhu jsou totiž značně narušené a železné kotvící táhlo již dávno zkorodovalo a prasklo. „K odbornému posouzení situace jsme pozvali statika Ing. Jindřicha Rineše, specialistu na historickou architekturu, popisuje situaci ředitelka zámku Ing. Iveta Krupičková. „Jeho výrok bohužel překonal naše nejčernější obavy. Stav Růžové zahrady je skutečně alarmující a vyžaduje nezbytný zásah.“
Vlastní problém nespočívá přímo v uvolněných pilířích, nýbrž ve skalním masivu, na kterém je tato část Růžové zahrady postavena. Pod zmíněným zábradlím se totiž uvolňuje velký skalní blok, který hrozí zřícením. Tato část zřejmě působila problémy již v minulosti, jak o tom svědčí zděná podpora vystavěná u paty skály, která měla podepřít její váhu. V současné době je ovšem již nefunkční a část skály, narušená zatékáním vody a jejím zamrzáním, pomalu klouže směrem dolů.
Vzhledem k těmto nově zjištěným okolnostem bude nezbytně nutné uvolněný skalní blok ukotvit. Takový zásah si ovšem vyžádá jednak projektovou přípravu a také nemalé finanční prostředky, které momentálně nejsou k dispozici. Po zkušenostech s nedávným pádem skály ve Hřensku bude z bezpečnostních důvodů bohužel nutné uzavřít pěší cestu pod Růžovou zahradou. „Věříme, že obyvatelé města pochopí tento krok, který správa zámku podniká v rámci zajištění jejich bezpečnosti“, dodává Krupičková.[FŠ, MV]
 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zámek DěčínDoporučené ubytování v Českém Švýcarsku

Objevuj památky