česky | Deutsch | English
zámek Děčín > Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
 

Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně - Chrástu

 
Původní drobná barokní kaple vznikla na tomto místě již roku 1723 z prostředků a iniciativy rozběleských farníků a jejich faráře France Johanna Zinckeho. Nejvýznamnější součástí její výzdoby se stala galerie soch Čtrnácti pomocníků a šesti Ctností litoměřického sochaře Josefa Fischera. Po prvotním nadšení ovšem kaple většinou jen živořila a ožívala jen na svátky svého patrona.
 
Roku 1822 přešel objekt pod patronát rodu Thun-Hohensteinů, který zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu. V letech 1870–1872 byla původní kaple rozebrána a na jejím místě vznikla podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta současná novogotická stavba. Vedením stavby byl pověřen tehdy začínající Josef Mocker. Členové rodiny Thun-Hohensteinů zde byli pohřbíváni až do roku 1935.
 
Po válce zůstal objekt stranou zájmu a trpěl častými útoky vandalů. Ty si nakonec vynutily exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení sv. Kříže. Také barokní sochy musely být z ohradní zdi přemístěny do interiéru. V roce 1998 byla v kapli instalována expozice k dějinám objektu.
 
V letech 2001 až 2008 mělo kapli pod svým partonátem občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek. Objekt otevřelo veřejnosti, zavedlo v něm pravidelnou průvodcovskou službu a vydalo propagační materiály ve snaze tuto významnou, ale stále poněkud opomíjenou památku výrazněji prezentovat a přiblížit ji jak návštěvníkům města tak jeho obyvatelům.
 
Od června 2008 kapli spravuje příspěvková organizace Zámek Děčín.
 

Otevřeno:

květen–září: sobota, neděle a svátky 13:00–18:00
 
Objednávky prohlídek mimo uvedenou dobu si můžete objednat na telefonu: 412 518 905

Vstupné:

dospělí 15 Kč | studenti/senioři 10 Kč
 
Vstupenky zakoupíte na místě.
 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zámek DěčínDoporučené ubytování v Českém Švýcarsku

Objevuj památky